top of page

PASLAUGOS

DOWNLOAD OUR BROCHURE

PROCESAS

 

Technologinių P&ID (Piping and instrument diagram) schemų kūrimas ir vystymas remiantis technologinėmis PFD (Process flow diagram) schemomis, kartu suformuojant linijų ir instrumentų sąrašus. Dinaminės P&ID schemos kūrimas CADWorx P&ID ir Intergraph SmartPlant aplinkoje. Atskirų procesų srautų įvertinimas ir pritaikymas, formuojant sudėtingą vamzdynų tinklą.

 

• Reguliavimo sklendžių parinkimo skaičiavimai ir apklausos lapų parengimas;

• Apsauginių vožtuvų parinkimo skaičiavimai ir apklausos lapų parengimas;

• Įrengimų, prietaisų ir reikalingų priedų parinkimas parinkimas;

• Diafragmų parinkimo skaičiavimai ir apklausos lapų parengimas;

• Instrumentų apklausos lapų parengimas;

• Procesų, susijusių su keičiama įranga, peržiūra ir įvertinimas;

• HAZOP (procesų darbo ir pavojų studija) ir projektų peržiūra, įvertinimas ir ataskaitos pateikimas.

• Slėgio nuostolių skaičiavimas ir siurblių, kompresorių parinkimas;

• Įrangos (siurblių, kompresorių, talpų, šilumokaičių, slėginių indų, procesinių kolonų, reaktorių ir kt.) parinkimas ir apklausos lapų parengimas.

 

ĮTEMPIŲ ANALIZĖ (STIPRUMINIAI SKAIČIAVIMAI)

 

Eksploatuojamos slėginės įrangos vertinimas:

• Pagal atitinkamą projektavimo kodeksą;

• Konstrukcijos būklės kompiuterinės analizės metodai (ASME kodeksas, VIII skyrius, 2 poskyris) taikomi tuo atveju, kai slėginė įranga neatitinka vieno ar daugiau kriterijų, apibrėžtų su ta įranga susijusiame projektavimo kodekse.

Toks vertinimas gelbėja, norint optimizuoti veikiančios gamyklos veiklą, valdymą ir priežiūrą bei tinkamai išnaudoti naudotą įrangą.

• Išsamūs vamzdynų stipruminai skaičiavimai ir vertinimai, remiantis tarptautiniais kodeksais ir standartais. Veikiančių vamzdynų eksploatacijos laiko ir kitų parametrų (ciklai, korozijos įtaka ir kt.) nustatymas ir vertinimas.

MECHANINĖ DALIS

 

Dėvėtos įrangos perprojektavimas pagal naujų procesų parametrus. Techninių pasų rengimas naujai ir/ar veikiančiai slėginei įrangai.

Slėginių indų projektavimas įvairiems procesams. Apklausos lapų parengimas bei gamintojų produktų vertinimas. 

 

STATYBINĖ DALIS

 

Atraminių laikančių konstrukcijų, estakadų, apžiūros aikštelių ir kitų statybinių konstrukcijų, susijusių su vamzdynais, talpomis ir slėginiais indais, projektavimas.

 

Vamzdynų, įrangos ir konstrukcijų modeliavimas 2D/3D CAD aplinkoje, kuris padeda:

• Peržiūrėti ir tobulinti projektą dar nepradėjus montavimo darbų;

• Planuoti montavimo darbus;

• Planuoti priežiūros ir valdymo darbus;

• Nuspėti potencialius pavojus bei galimus nesklandumus;

• Apmokyti operatorius.

 

 

 

bottom of page