top of page

USŁUGI

DOWNLOAD OUR BROCHURE

BRANŻA TECHNOLOGICZNA

 

Projektowanie, w oparciu o schemat blokowy systemu (PFD), schematów technologicznych (P&ID) z wykazami rurociągów i urządzeń pomiarowych.

Opracowywanie dynamicznych schematów technologicznych przy pomocy specjalistycznego oprogramowania.

 

• Kompleksowa analiza przepływu w sieci rurociągowej (obliczenia hydrauliczne);

• Wymiarowanie i opracowywanie kart technologicznych zaworów regulacyjnych;

• Wymiarowanie i opracowywanie kart technologicznych kryz pomiarowych;

• Karty technologiczne innych urządzeń pomiarowych;

• Dobór aparatury;

• Technologiczna ocena urządzeń;

• HAZOP i ocena projektu.

• Obliczanie spadku ciśnienia i określanie wysokości podnoszenia dla pomp i kompresorów;

• Wymiarowanie i opracowywanie kart technologicznych dla pomp, kompresorów, zbiorników ciśnieniowych i bezciśnieniowych, wymienników ciepła i masy, reaktorów itd.

 

ANALIZA NAPRĘŻEŃ

 

Wykorzystanie przepisów Fitness-For-Service (FFS) do określenia przydatności urządzenia ciśnieniowego w eksploatacji: 

  • W oparciu o przepisy oryginalne,

  • W oparciu o projektowanie przez analizę (ASME Code, Section VIII, Division 2), jeśli urządzenie nie spełnia wymagania projektowych wg przepisów.

Taka ocena pozwala na optymalizację utrzymania i eksploatacji istniejących urządzeń ciśnieniowych, utrzymanie w ruchu starszych instalacji i zwiększenia długoterminowej rentowności ekonomicznej.

Kompleksowa analiza dynamiczna i statyczna rurociągów i innych konstrukcji łącznie z analizą modalną (drgań).

BRANŻA MECHANICZNA

 

Przystosowywanie wcześniej używanych urządzeń do nowych parametrów pracy. Opracowywanie nowych książek rewizji.  

Przygotowywanie kart technologicznych i projektowanie nowych urządzeń dla różnych zastosowań.

Ocena wykonanych projektów i nadzór nad realizacją.

 

BRANŻA BUDOWLANA

 

Projektowanie konstrukcji wsporczych, estakad, etażerek, podestów obsługowych, kominów i innych stalowych konstrukcji związanych z orurowaniem i aparaturą.

Wspólne modelowanie konstrukcji stalowych z osprzętem i orurowaniem w środowisku 3D CAD pozwala:

 

  • Przejrzeć i poprawić projekt przed montażem;

  • Zaplanować montaż;

  • Zaplanować eksploatację i remonty;

  • Rozpoznać potencjalnie niebezpieczne miejsca;

  • Sprawdzić ciągi piesze i inne.

bottom of page