top of page

FIRMA

O NAS

Wszystko zaczęło się w listopadzie 2006r. po pożarze instalacji destylacji próżniowej na rafinerii w Możejkach na Litwie. Pożar spowodował upadek głównej kolumny na baterię wymienników ciepła. Instalację całkowicie zamknięto, a zdolność przerobowa rafinerii została znacznie zredukowana.

 

Katastrofa dała wielką szansę firmom na udowodnienie swojej wartości. Z okazji skorzystało Henczke Budownictwo jako firma inżynieryjna oparta na byłych pracownikach firm: Stangpol, Mark-Projekt i Prosynchem-Fluor. Henczke Budownictwo wypełniło swoje zobowiązania względem rafinerii w Możejkach. W niedzielę 20 stycznia 2008r. instalacja wznowiła pracę.

 

Odbudowa instalacji stanowiła ogromne wyzwanie dla zespołu inżynierów ze względu na złożoność prac projektowych oraz ekstremalnie napięty harmonogram. Trudne warunki pomogły zbudować solidny odważny zespół, który dziś wprowadza rozwiązania w sposób profesjonalny i który z powodzeniem zaistniał na rynku litewskim i jest tam do dziś.

W związku ze zmianą właścicieli Henczke Budownictwo zmienia nazwę na Hemex Budownictwo. Po roku firma upada, a zespół projektowy przechodzi do firmy CKTiS. Po kolejnej zmianie właścicieli, trzech inżynierów z trzonu firmy postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i 19 lipca 2013r. powstaje spółka CKTiS engineering, a następnie zmienia swą nazwę na D2RT engineering. Nowa firma z tym samym zespołem.

 

bottom of page