top of page

FIRMA

REFERENCJE

“Prace zrealizowane przez D2RT engineering Sp. z o.o. zostały przeprowadzone w sposób profesjonalny z zachowaniem terminów. Uważamy, że D2RT engineering Sp. z o.o. wykonuje swoje prace na wysokim poziomie technicznym. Nasza opinia opiera się na zastosowanych rozwiązaniach i jakości robót” 

 

UAB Filter

“Biuro Projektów Świątczak&Świątczak ma przyjemność polecić Kierownika Projektu, p. Krzysztofa Radomskiego z firmy D2RT engineering Sp. z o.o. zlokalizowanej w Gdańsku na Długim Targu 46/47. Firma kierowana przez tego człowieka wykonała dla nas „Analizę naprężeń rurociągów pary i gorącej wody dla podłączenia BGP PKN ORLEN S.A. zlokalizowanych na estakadzie w ANWIL S.A.”

 

Biuro Projektów Świątczak&Świątczak Co.

 

“Firma D2RT engineering Sp. z o.o. udowodniła swoją wiarygodność oraz posiada dobrze zorganizowaną, przygotowaną i zdyscyplinowaną kadrę inżynieryjno-techniczną”

 

ORLEN Lietuva 

“Projekt okazał się bardziej skomplikowany niż to pierwotnie zakładano. Pomimo złożoności projektu, ścisła współpraca stron odegrała decydującą rolę i pozwoliła na jego realizację (ponad 100 urządzeń i blisko 20km rurociągów).

 

Firma D2RT engineering dotrzymała obietnicy. Instalacji została skończona, przyjęta i uruchomiona zgodnie z umową między nami a D2RT engineering Sp. z o.o.”

 

AB Amilina

“Prace zrealizowane przez D2RT engineering Sp. z o.o. zostały wykonane w profesjonalnie i terminowo. Uważamy, że firma D2RT engineering Sp. z o.o. realizuje swoje prace na wysokim poziomie technicznym. Naszą opinię wyrażamy w oparciu o jakość i użyte rozwiązania projektowe”

 

GL STEEL SP z.o.o.

“Kovoprojekta Brno a.s. ma przyjemność polecić D2RT engineering Sp. z o.o. Firma wykonała dla nas następujące prace:

  • Nadzór techniczny z rozwiązaniami konstrukcyjnymi podczas budowy instalacji “Visbreaker Vacuum Flasher” na terenie rafinerii ORLEN Lietuva

  • Obliczenia dodatkowych obciążeń na wymiennik ciepła TK-2/2 na instalacji “Visbreaker Vacuum Flasher” na terenie rafinerii ORLEN Lietuva”

 

KOVOPROJEKTA BRNO a.s.

“Wszystkie zlecone prace spełniły nasze oczekiwania i wymagania. Polecamy firmę D2RT engineering Sp. z o.o.”

 

Polimex-Mostostal S.A.

bottom of page